Fireproof

You are currently viewing Fireproof

Fireproof

May magandang kuwento sa Biblia tungkol kay Sadrac, Mesac at Abednego. Sila’y mga binatang Hudyo

na napailalim sa Hari ng Babylonia. Minsan, gumawa ng malaking gintong istatwa ang hari at nag-utos na lahat ay dapat sumamba rito. Kung hindi, sila’y paparusahan ng kamatayan.

Ang tatlong binata ay tumangging lumuhod sa idolong ito at patuloy na nagbigay-puri sa Diyos. Kaya’t

iniutos ng hari na sila’y igapos at itapon sa malaking pugon. Sa tindi ng init ng pugon, agad nasunog ang mga may dala sa tatlong binata. Ngunit si Sadrac, Mesac at Abednego ay patuloy na nagbigay-puri sa gitna ng apoy. Hindi man lang nasunog ang kanilang buhok o nag-amoy usok ang kanilang mga suot.

Sa ating buhay, minsan ay iniiiwas tayo ng Diyos sa apoy ng pagsubok. Pinoprotektahan Niya tayo upang huwag mapasok sa alanganing situwasyon. May mga pagkakataon naman na hinahayaan Niya tayong pumasok sa apoy, ngunit ginagawa Niya tayong fireproof. Hindi tayo tinatablan ng apoy at sinasamahan Niya tayong makatawid sa mainit na sitwasyon. Para sa tatlong binata, ang tanging nasunog sa kanila ay ang mga lubid na gumapos sa kanila.

Jesus, sa gitna ng mga apoy ng pagsubok, protektahan Mo ako. Amen. — by Rissa Singson Kawpeng


 

Shhh! Kausap ka ni Lord

TAYO’Y MAKINIG

Napakaingay ng ating mundo. Palaging may radio, TV, cell phone o computer na walang tigil na nangungusap sa atin. Pati an gating isipan tuloy ay maingay na rin. Ang ating kaluluwa ay labis na sabik sa katahimikan.

Sa maliit na aklat ito, hayaan mong ibahagi ni Rissa Singson Kawpeng ang banayad na tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mga ordinary at pang-araw-araw na pangyayari sa buhay.

Oo, nangungusap pa rin ang Diyos, kahit sa ating modernong panahon.

 

Ang tanong: Nakikinig ka ba?


DO YOU WANT TO HAVE A COPY OF THIS BOOK? Do you want to be blessed even more by our other titles? You can shop right from where you are right now!

Here’s how:
FOR PAPERBACK:

 1. Visit KerygmaBooks.com and click on the titles that you would want to order.
 2. Choose PAPERBACK and check out your order.
 3. Choose your payment method.
 4. Pay via bank deposit or PayPal.
 5. Wait for the books to be delivered right to your home! (For orders P300.00 and up, within Metro Manila only. Standard shipping rates apply for orders below P300.00 or are outside Metro Manila.)

FOR DIGITAL / E-BOOK COPIES:

 1. Visit KerygmaBooks.com and click on the titles that you want to buy.
 2. Choose EBOOK and check out your order.
 3. Choose your payment method.
  1. For bank deposit: pay your balance and email your deposit slip to sales@blog.feastbooks.ph
  2. Pay directly via PayPal.
 4. Wait for the confirmation of payment along with the download links to your books.

This Post Has 2 Comments

 1. thelma hernaez pagtakhan

  so inspiring. reading the Fireproof is like listening to God in answering my prayers. thank you so much for being an instrument of God’s love. please continue being a blessing to others. God bless you always.

Leave a Reply