Read more about the article Bakit Gusto Nating Balikan ang Lugar Kung Saan Tayo Nasaktan?
Bakit Gusto Nating Balikan ang Lugar Kung Saan Tayo Nasaktan? by Ate Poma

Bakit Gusto Nating Balikan ang Lugar Kung Saan Tayo Nasaktan?

“Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.” - Proverbs 4:23 Bakit Gusto Nating Balikan ang Lugar Kung Saan Tayo Nasaktan? By Ate Poma…

Continue ReadingBakit Gusto Nating Balikan ang Lugar Kung Saan Tayo Nasaktan?