Fireproof

Fireproof May magandang kuwento sa Biblia tungkol kay Sadrac, Mesac at Abednego. Sila’y mga binatang Hudyo na napailalim sa Hari ng Babylonia. Minsan, gumawa ng malaking gintong istatwa ang hari…

Continue ReadingFireproof