Nang Dahil sa Pag-ibig

You are currently viewing Nang Dahil sa Pag-ibig

Nang Dahil sa Pag-ibig

Madalas magmisa ang paring ito tuwing 5:15 nang umaga kaya natatandaan niya ang mga nagsisimba roon.

Nakatawag-pansin sa kanya ang ilang dalagang nagsisimba ngunit nasa labas ng simbahan. Hindi sila pumapasok.

Kaya’t minsan, nilapitan niya ang mga ito. “Bakit ayaw ninyong pumasok?” tanong ni Father.

“Ayaw namin dahil hindi kami karapat-dapat. Galing kami sa trabaho at amoy sigarilyo at alak kami,” sagot nila.

Ilang ulit silang inimbita ni Father ngunit sa labas lang talaga sila. Hanggang niyaya sila ni Father na magkape.

Doon niya natuklasan na sila pala ay mga call girl.

Ibinahagi ni Father sa kanila ang tungkol sa wagas na pag-ibig ng Diyos. “Walang imposible sa pag-ibig ng

Diyos. Kaya Niya kayong baguhin,” sabi niya sa kanila.

Pagkatapos noon, hindi na muli sila nakita ni Father.

Pagkalipas ng ilang linggo, nakita uli sila ni Father sa Misa, nakaupo sa pinakaharap ng simbahan na may malalaking ngiti. Nalaman ni Father na dahil sa kanilang engkwentro sa kanya, nagpasya silang magbago ng trabaho. Sila ngayon ay mga language instructor at guro na.

Hindi natin maaaring maliitin ang kapangyarihan ng pag-ibig. Kaya nitong baguhin ang ibang tao. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo rin ay nagbabago. — Rissa Singson Kawpeng (justbreatherissa@gmail.com)

Jesus, gamitin Ninyo ang aming pagmamahal upang baguhin ang iba. Amen.

Excerpt is taken from Shhh! Kausap Ka ni Lord by Rissa Singson Kawpeng

Photo Credit: http://vvyk.deviantart.com/art/love-changes-things-148945003


 

Shhh! Kausap ka ni Lord

TAYO’Y MAKINIG

Napakaingay ng ating mundo. Palaging may radio, TV, cell phone o computer na walang tigil na nangungusap sa atin. Pati an gating isipan tuloy ay maingay na rin. Ang ating kaluluwa ay labis na sabik sa katahimikan.

Sa maliit na aklat ito, hayaan mong ibahagi ni Rissa Singson Kawpeng ang banayad na tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mga ordinary at pang-araw-araw na pangyayari sa buhay.

Oo, nangungusap pa rin ang Diyos, kahit sa ating modernong panahon.

Ang tanong: Nakikinig ka ba?

 


 

This Post Has 2 Comments

  1. Sonia J. Ballesteros

    Please put the prices of the books/magazines.

Leave a Reply