Babasagin Ko Ang Paniniwala Mo Sa Pag-ibig — Myth 1: Maghintay Ka Lang

You are currently viewing Babasagin Ko Ang Paniniwala Mo Sa Pag-ibig — Myth 1: Maghintay Ka Lang

“I hasten and do not delay keeping your commandments.”
— Psalm 119:60


BABASAGIN KO ANG PANINIWALA MO SA PAG-IBIG — Myth 1: MAGHINTAY  KA LANG

By Bo Sanchez

Let me be cruel here.

May kakilala akong lalaking may odor problem.

Mabaho ang kilikili niya.

Yung tipong mahihimatay ka.

Wham!

Sa ilang minuto lang, makikita mo ang buong buhay mo na magfla-flash sa harapan mo.

Lumapit siya sa akin at nagsabing, “Idinarasal ko sa Diyos na bigyan Niya ako ng asawa. Pero para bang hindi nakikinig ang Diyos. Sa tingin mo ba ay kailangan kong mas magdasal pa?”

Sinabi ko sa kanya (habang pinipigil ko ang hininga ko), “Brother, sa tingin ko ay kailangan mo ng mas higit pa sa prayer.”

“Alam ko na!” Sinabi niya, “Prayer and fasting, tama ba?”

Hindi ko na mapigilan ang hininga ko kaya bago ako nagsalita, huminga ako mula sa gilid ng bibig ko. No luck. Kontaminado na ang hangin sa paligid namin. I tried my best to be as gentle as I could. Maingat kong pinili ang mga salita ko…

Sabi ko, “May putok ka.”

Tumingin siya sa akin na parang batang nagulat. “Talaga?”

Nang nakita ko siya uli, wala na siyang amoy.

Sa loob ng isang taon, may niligawan siya. (Hindi ko alam kung bakit inabot nang ganoon katagal. Siguro isang taon pa bago nawala ang amoy niya.) At sa loob ng tatlong taon, nagpakasal sila.

Hindi kulang sa prayer ang lalaking iyon. O sa fasting.

Kulang siya sa deodorant.

Yung super, ultra, mabagsik, walang patawad, extra-strong na deodorant.

In other words, I’m directly shattering this myth…

 

Myth #1: Maghintay Ka Lang — at Kakatok ang Pag-aasawa sa Pinto Mo Kung Kailan Hindi Mo

Inaasahan Ito.

Hindi mangyayari ‘yon.

At least, not for many singles.

Itong maling paniniwalang ito ay maaaring totoo sa iilan pero hindi sa karamihan.

Inuulit ko: Marami akong kilalang babae in their 50s na single pa rin dahil sa maling paniniwalang ito.

Ang itinuro sa kanila, “Just surrender. Kung para sa pagaasawa ka ay mag-aasawa ka. Marriage will come knocking on your door when you least expect it. Maghintay ka lang!”

Kalokohan.

Minsan, makapag-aasawa ka nga, but you get married to the wrong person. Dahil naghintay ka lang sa kung sino ang dumating — eh nagkataong si Frankenstein ang dumating sa buhay mo.

Here’s my point: Kailangan mong kumilos para makakilala ka ng iba’t-ibang klase ng tao (Basahin mo ang Step #3: Talk to Lots of Guys). Kailangan mong kumilos para makaakit ka ng klase ng asawang hinahangad mo. (Basahin mo rin ang Step #5: Be Attractive.)

Ang pagkilos mong ito ay relaxed. Confident. Trusting.

Pero kalkulado pa rin.

 

Not Desperate Action — But Deliberate Action That’s Relaxed and Confident.

Hindi ko tinutukoy ang mga desperado ha.

Utang na loob, hindi ‘yon.

Alam naman ng lahat na nakakaturn-off ang mga desperado — parang matapang na pabango sa loob ng masikip na elevator.

Hindi ka mahinga. Gusto mo na lang lumabas.

At ganoon ang ginagawa ng mga kalalakihan. Naaamoy nila ang mga desperadong babaeng papunta sa direksyon nila.

Malayo pa ang mga ito ay nararamdaman na nila ang deadly vibrations at tatakbo na sila papalayo. (Pag-uusapan natin ito sa Step #5: Be Attractive.)

Side note lang: Ganoon din sa pera. I discovered that people too desperate for money won’t attract too much money.

But people who are confident that money will come to them will attract money easily.

Inuulit ko ang pangunahing mensahe ng buong librong ito:

Take responsibility for your future.

At kapag nagawa mo iyon, handa ka nang ipagpatuloy ang

paglalakbay patungo sa paghahanap ng One True Love mo…

(READ MORE on KERYGMA ONLINE)

Article is taken from Nahanap Mo Na Ba ang One True Love Mo? by Bo Sanchez. You can buy this book with just one click! Visit www.KerygmaBooks.com to shop for Bo’s bestselling books and have them delivered at your home (for a minimum purchase of Php 300.00).

 

Photo from pixabay.com


Kerygma Books - Nahanap Mo Na Ba Ang One TrueLove Mo Bo Sanchez

NAHANAP MO NA BA ANG ONE TRUE LOVE MO?

Hayaan mong gabayan ka ni Bo Sanchez sa mga pasikot-sikot ng buhay pag-ibig. Tutulungan ka ng librong itong makaiwas sa pagpili ng maling partner in life. Makakaiwas ka sa mga tragic relationship mistakes at sa isang buhay na miserable.

Malalaman mo ang mga mahahalagang steps to attract God’s best for you, tulad ng:

—Ma-realize mo ang mga Maling Paniniwala na Kailangan Mong Pag-ingatan

—Mga Myth na Sumisira sa Iyong Love Life

—Alamin Mo Kung Ano ang Hanap Mo sa Isang Asawa

—At napakarami pang iba!

Isinulat ni Bo ito para matulungan kang mahanap ang one true love mo. Ano pang hinihintay mo?


DO YOU WANT TO HAVE A COPY OF BO SANCHEZ’ LATEST BESTSELLING BOOK? 

You don’t even have to leave the comforts of your home. You can buy your online!

Here’s how:
FOR PAPERBACK and DIGITAL versions:

  1. Visit KerygmaBooks.com and click on the titles that you would want to order.
  2. Choose PAPERBACK or DIGITAL and check out your order.
  3. Choose your payment method.
  4. Pay via bank deposit or PayPal.
    1. For bank deposit: pay your balance and email your deposit slip to sales@blog.feastbooks.ph
    2. Pay directly via PayPal.
  5. For PAPERBACK: Wait for the books to be delivered right to your home! (For orders P300.00 and up, within Metro Manila only. Standard shipping rates apply for orders below P300.00 or are outside Metro Manila.)
  6. For DIGITAL: Wait for the confirmation of receipt of payment. The download links to your books is included in the email.

NURTURE YOUR SOUL EVERY DAY!


Kerygma Books - Nurture Your Soul Every Day!.png
1. Visit us at KerygmaBooks.com/kerygmaonline and read our online magazine. Enjoy fresh articles that will surely nourish, inspire, and empower you in all aspects of your life. Kerygma Online is updated weekly.

2. Email us at kerygmaonline@gmail.com for comments, suggestions and contributions.

 

 

Photo credit: http://piccsy.com/2011/05/reading-8ozcw6p11/ through vi.sualize.us

 

Leave a Reply